Asmens prekės ženklas. 7C kompleksas

Asmeninis prekės ženklas – nors ir ne naujas, bet vis dar mitais apipintas fenomenas. Tomo Peterso 1997 m. išleistoje knygoje šis konceptas buvo apibrėžtas kaip pažadas rinkai ir pasauliui, nusakantis tai, kas esame, kam atstovaujame ir ką galime pasiūlyti auditorijai.

Nepaisant to, dažnai įsivaizduojama, kad asmeninis prekės ženklas reikalingas tik laisvai samdomiems darbuotojams, įmonių vadovams arba tiesiog sulyginamas su savireklama.

Vis dėl to, asmeninis prekės ženklas – gerokai platesnė sąvoka, kurią paaiškinti galima pasitelkiant daugeliui gerai pažįstamo rinkodaros komplekso elementus, vadinamuosius 7 P: produktą (angl. product), kainą (angl. price), vietą (angl. place), rėmimą (angl. promotion), žmones (angl. people), procesus (angl. processes) bei fizinį įrodymą (angl. physical evidence). Pasak psichologo Kurto Levino, nėra nieko praktiškiau nei gera teorija, tad ir rinkodaros kompleksas gali būti praktiškai pritaikomas vystant asmeninę ženklodarą. Asmeninio prekės ženklo kontekste šie rinkodaros komplekso elementai tampa 7C: asmenybe (angl. character), patikimumu (angl. credibility), kanalais (angl. channels), turiniu (angl. content), kontaktais (angl. contacts), nuoseklumu (angl. consistency) ir patvirtinimu (angl. confirmation).

Asmenybė (angl. character)

Rinkodaros kompleksas prasideda produktu, asmeninis prekės ženklo kompleksas – taip pat, tik produktas šiame kontekste yra asmenybė, pasižyminti autentiškumu, turinti viziją, žinanti, kokie yra jos talentai ir įgūdžiai bei galinti papasakoti savo asmeninę ar profesinę istoriją. Kiekvienas iš mūsų esame savo asmeninio prekės ženklo istorijos personažas. Pasiryžus įdėti pastangų asmens prekės ženklo stiprinimo vardan, vertėtų atlikti savianalizę ir įsivertinti aukščiau paminėtas asmenybės dedamąsias.

Patikimumas (angl. credibility)

Asmeninio prekės ženklo kontekste kaina yra išreikšta pasitikėjimo valiuta, kurią skiria auditorija, skirdama savo brangų laiką jūsų asmenybei. Asmeniniam prekės ženklui stiprėjant šis pasitikėjimas tampa patikimumu. Auditorija žino, kad esate patikima asmenybė, yra žinoma ir aišku, kokią vertę kuria jūsų asmeninis prekės ženklas.

Kanalai (angl. channels)

Jei rinkodaros komplekse kalbame apie vietą, asmeninio prekės ženklo kontekste gilinamės į kanalus, kuriose jūsų asmens prekės ženklas kuria vertę auditorijai. Galvodami apie kanalus, neturėtume apsiriboti vien socialiniais tinklais, bet mąstyti plačiau. Kanalai – tai ne tik mus gerai pažįstami LinkedIn, Facebook ar Instagram, bet ir offline kanalai, tokie kaip: renginiai, konferencijos ar 1:1 komunikacija, kuriuose jūsų asmeninis prekės ženklas atsiskleidžia įvairiomis turinio formomis.

Turinys (angl. content)

Turinys – galingiausias jūsų asmeninio prekės ženklo ginklas. Tai – žinutės, kurios pasirinktais kanalais (tiek online, tiek offline) kuria vertę jūsų auditorijai. Kalbant apie turinio komunikaciją socialiniuose tinkluose, stipraus prekės ženklo turinys neturėtų apsiriboti tik tekstu, bet įtraukti ir vizualus – nuotraukas, audio bei video turinį.

Kontaktai (angl. contacts)

Kontaktai yra žmonės, kuriems jūsų asmeninis prekės ženklas per turinį atitinkamais kanalais kuria vertę. Kitais žodžiais, kontaktai – tai jūsų tikslinė auditorija, kurios poreikius tenkina jūsų asmeninio prekės ženklo asmenybė. Tai – pasitikėjimo jumis tinklas, kuriam jūs kuriate vertę ir kuriame kuriate vertės potencialą sau.

Nuoseklumas (angl. consistency)

Nuoseklumas – tai procesai, užtikrinantys vientisą jūsų asmens prekės ženklo vystymąsi. Jūsų turinys turi atitikti jūsų asmenybę, svarbu, kad jis būtų autentiškas. Taip pat reikia paminėti, kad turinys turi būti kuriamas reguliariai. Kitais žodžiais, negana atsidurti populiariojoje spaudoje vienąkart ir tikėtis, kad asmeninis prekės ženklas taps stipriu ir žinomu. Raktas į asmeninio prekės ženklo sėkmę – tai nuoseklumas, reguliarumas ir atkaklumas.

Patvirtinimas (angl. confirmation)

Asmeninio prekės ženklo kontekste nekalbame apie fizinius įrodymus. Čia geriausias įrodymas, kad asmeninis prekės ženklas veikia – jūsų auditorijos įsitraukimas. Šis įsitraukimas į jūsų nuosekliai planuojamą turinį, pateikiamą sąmoningai parinktais kanalais – geriausias patvirtinimas, kurį gaunate iš savo tikslinės auditorijos, reiškiantis, kad jūsų prekės ženklas kuria vertę.

Šie asmeninio prekės ženklo komplekso elementai padeda formuluoti asmens prekės ženklo strategiją. Šios formulė pakankamai paprasta – atlikus savianalizę, kiekvieną iš asmens prekės ženklo komplekso elementų reikėtų kruopščiai apgalvoti ir planuoti, užtikrinant nuoseklų asmens prekės ženklo vystymąsi.

Straipsnis buvo publikuotas Delfi M360.

Domina konsultacija, mokymai ar darbuotojų įtraukimo į komunikaciją socialiniuose tinkluose programa?

Susisiekite: hello@personacognita.com